กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม

โพสต์27 ก.ค. 2558 19:47โดยscience chk
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในงานสัปดาห์กิจกรรมนิทรรศการคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๑๐กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ในวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๒๐ น.


Comments