กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนโชคชัยสามัคคีจัดกิจกรรม “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

โพสต์18 ส.ค. 2558 06:50โดยscience chk
ด้วยในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ของทุกปีทางราชการกำหนดให้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขึ้น ในวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ในหัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments