กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ไปทัศนศึกษา

โพสต์2 ก.ย. 2558 17:45โดยscience chk
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ไปทัศนศึกษาที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล และชายหาดบางแสน ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

Comments