มอบใบประกาศนียบัตรการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์

โพสต์2 ก.ค. 2562 22:53โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กิจกรรมในการแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันคิดเลขเร็ว การแข่งขัน gsp การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ การแข่งขัน a-math การแข่งขันซูโดกุ และการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments