มอบเกียรติบัตร นักเรียนร่วมกิจกรรมวันสุทรภู่

โพสต์7 ก.ค. 2558 06:30โดยscience chk
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ในวันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๒๐ น.
Comments