นักกีฬาเปตองโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

โพสต์22 พ.ย. 2558 20:43โดยscience chk
นักกีฬาเปตองโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คัดเลือกตัวแทนภาคอีสานตอนล่าง ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นักกีฬา คือ ๑. ด.ช.ธนพล  แฝงกระโทก  ม.๓/๑๓ ๒. นายธนพัฒน์  คำสิงห์นอก ม.๕/๑๐ ๓. นายพารินธร  โพธิ์เงิน ม.๕/๑๑ ผู้ฝึกสอน นายไพฑูรณ์  แกลงกระโทก และนายวิรัช  ด่านกระโทก
Comments