นักเรียนโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ได้รับเกียรติบัตร การประกวดภาพวาด

โพสต์31 พ.ค. 2559 23:05โดยscience chk
นักเรียนโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ได้รับเกียรติบัตร การประกวดภาพวาด "รู้รักษ์เงินแผ่นดิน" โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจเงินแผ่นดิน ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments