นักเรียนโรงเรียนโชคชัยสามัคคี รับรางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่

โพสต์14 มิ.ย. 2559 19:43โดยscience chk
นักเรียนโรงเรียนโชคชัยสามัคคี รับรางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับภาค ในวันที่ ๒๖-๒๘ เมษายน ๒๕๕๙

Comments