นำเสนอผลงานนักเรียนภายใน โรงเรียนมาตรฐานสากล ( IS๓ : การนำเสนอองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม Social Service Activity )

โพสต์19 ม.ค. 2563 18:20โดยAdmin Chk
ด้วยโรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดเวทีนำเสนอผลงานนักเรียนภายใน โรงเรียนมาตรฐานสากล 
( IS๓ : การนำเสนอองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม Social Service Activity ) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
Comments