นิทรรศการแสดงโครงงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์14 ส.ค. 2562 00:35โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน (ธุรกิจศึกษา) จัดนิทรรศการแสดงโครงงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments