นิทรรศการทางวิชาการ เปิดบ้านโชคชัยสามัคคี OPEN HOUSE 2019

โพสต์28 ม.ค. 2562 01:16โดยAdmin Chk   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2562 21:13 ]
OPEN HOUSE 2019 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชา สู่การศึกษา ๔.๐" 
                การจัดนิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การแสดงบนเวที แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ และการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ(ครูดีศรีโชคชัยและครูดีไม่มีวันลา) โรงเรียนโชคชัยสามัคคีจึงได้จัดกิจกรรม นิทรรศการทางวิชาการ เปิดบ้านโชคชัยสามัคคี OPEN HOUSE 2019 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชา สู่การศึกษา ๔.๐" ขึ้นในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยมี นายปัญญา หาแก้ว รองฯ ผอ.สพป. บร ๓ รักษาราชการแทน ผอ.สพม.๓๑ มาเป็นประธานในพิธี

Comments