นิทรรศการทางวิชาการ เปิดบ้านโชคชัยสามัคคี ภายใต้แนวคิด "การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน" (Project - Base Learning)

โพสต์23 ม.ค. 2563 02:52โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดนิทรรศการทางวิชาการ เปิดบ้านโชคชัยสามัคคี
ภายใต้แนวคิด "การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน" (Project - Base Learning) 
ในวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคีComments