พิธีมอบใบประกาศนียบัตร

โพสต์1 เม.ย. 2560 19:56โดยscience chk
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments