พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.๓ และ ม.๖)

โพสต์4 เม.ย. 2558 01:06โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.๓ และ ม.๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันจันทร์ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


Comments