พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์13 ส.ค. 2562 23:08โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคีร่วมกับวัดป่าศรัทธารวม จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับคณะครู และนักเรียนที่สอบได้ธรรมศึกษาชั้นเอก ชั้นโท และชั้นตรี ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


Comments