พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลประกวดพานวันไหว้ครู

โพสต์13 มิ.ย. 2558 19:35โดยscience chk
โรงเรียนจัดพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลประกวดพานวันไหว้ครู ประจำปีกาศึกษา ๒๕๕๘ รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ณ บริเวณหน้าเสาธง ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘Comments