พิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู้หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

โพสต์8 มิ.ย. 2559 20:09โดยscience chk
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู้หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

Comments