พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

โพสต์27 พ.ย. 2559 19:03โดยscience chk   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2559 19:05 ]
โรงเรียนโชคชัยสามัคคีจัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ โดมเอนกประสงค์ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

Comments