ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบรางวัลแก่นักเรียนที่มาโรงเรียนเช้า

โพสต์14 พ.ค. 2560 19:51โดยscience chk
ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบรางวัลแก่นักเรียนที่มาโรงเรียนเช้าในวันแรก ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้แก่ นายศักดิ์สิทธิ์ โกนกระโทก ม.๖/๒ นายภานุพงศ์ วังกอเพชร ม.๖/๒ และนางสาวพีระพรรณ จามจุรีย์ ม.๕/๑ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Comments