ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๑ ได้ให้การตรวจเยี่ยมโรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์30 มิ.ย. 2562 20:11โดยAdmin Chk
นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๑ ได้ให้การตรวจเยี่ยมโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนโชคชัยสามัคคี
Comments