ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ให้เกียรติเยี่ยมโรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์22 พ.ย. 2559 23:04โดยscience chk
นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ให้เกียรติเยี่ยมโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

Comments