ผอ.ชูเกียรติ วิเศษเสนา เยี่ยมให้กำลังใจ คณะครูและบุคลากร ฝึกประสบการณ์

โพสต์25 ก.ค. 2558 20:26โดยscience chk
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผอ.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ เยี่ยมให้กำลังใจ คณะครูและบุคลากร ฝึกประสบการณ์ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคีComments