ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์13 ม.ค. 2563 01:17โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียน ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคีComments