ประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์19 ก.ย. 2558 22:32โดยscience chk
ประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนโชคชัยสามัคคี
Comments