รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

โพสต์14 มี.ค. 2559 02:16โดยscience chk
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ภักดีแก้ว เป็นประธานในการรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ) ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์

Comments