โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

โพสต์3 ส.ค. 2558 21:12โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดการการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ๒ อาคารพวงชมพู

Comments