โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนหลักสูตรทวิศึกษา

โพสต์8 มิ.ย. 2560 21:04โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมหลักสูตร อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารสาธร

Comments