โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โพสต์22 พ.ย. 2558 20:13โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียน ณ หอประชุมชงโค และหอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments