โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดการประเมินข้าราชการครูในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ

โพสต์17 มิ.ย. 2562 01:52โดยAdmin Chk
 ในวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


Comments