โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดการอบรมผู้ประกอบการขับรถรับส่งนักเรียน

โพสต์1 มิ.ย. 2559 03:09โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดการอบรมผู้ประกอบการขับรถรับส่งนักเรียน ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 

Comments