โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดการอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ

โพสต์16 มี.ค. 2559 20:06โดยscience chk
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ นายชาติตระการ ยอดสง่า รอง ผอ.สพม.๓๑ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ หลักสูตร : แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments