โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

โพสต์27 มิ.ย. 2560 04:55โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รุ่นที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

Comments