โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมการอบรมนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี

โพสต์7 มิ.ย. 2560 04:51โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมการอบรมนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี กองโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ในวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพวงชมพู อาคาร ๗

Comments