โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โพสต์1 ก.ค. 2558 01:21โดยscience chk
งานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม กองลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณสนามก๊ฬาโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.

Comments