โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปีการศึกษา ๒๕๕๘

โพสต์14 มิ.ย. 2558 00:45โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามวัตถุประสงค์คำขวัญรณรงค์ของประเทศไทยในปีนี้
"หนุนกฎหมายบุหรีใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย"  ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ในวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

Comments