โรงเรียนโชคชัยสามัคคีจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

โพสต์22 พ.ย. 2559 23:00โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคีจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียนในในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ โดมเอนกประสงค์ วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

Comments