โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมแสดงความยินดีและต้อนรับคุณครู ๓ ท่าน

โพสต์15 มิ.ย. 2558 19:13โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมแสดงความยินดีและต้อนรับคุณครู ๓ ท่าน ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนโชคชัยสามัคคีและบรรจุใหม่ คือ
๑.นางสาวจริยา  เฉื่อยกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๒.นางสาวฉัตรดา พุทธรักษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๓.นายนิคม บุญหลาย (ครูบรรจุใหม่) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ บริเวณหน้าเสาธง ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘Comments