โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์บุคลากรโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

โพสต์28 ม.ค. 2562 00:44โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์บุคลากรโรงเรียนโชคชัยสามัคคี 
เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments