โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมวันเฉิลมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

โพสต์11 ส.ค. 2559 04:14โดยscience chk
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๕๐-๐๘.๓๐ น. ว่าที่ร.ต.นิพนธ์  ภักดีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เป็นประธานในกิจกรรมวันเฉิลมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณภายในโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments