โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๘

โพสต์30 พ.ค. 2558 00:55โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมราชฤกษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงกตเวทิตาต่อครูผู้มีพระคุณComments