โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โพสต์11 ส.ค. 2558 01:14โดยscience chk   [ อัปเดต 11 ส.ค. 2558 03:27 ]
ด้วยวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทุกปีทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้พสกนิกรทุกคนได้ถวายสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และเพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญู ระลึกถึงพระคณุของแม่เป็นการสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยของนักเรียนให้สูงขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้จักกิจกรรมวันแม่ ในวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๒๐ น.
Comments