โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

โพสต์5 มิ.ย. 2560 19:15โดยscience chk   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2560 19:16 ]
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภายใต้คำขวัญรณรงค์ ประจำปี " บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อการพัฒนา" ในวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โดมอเนกประสงค์

Comments