โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

โพสต์26 เม.ย. 2562 21:48โดยAdmin Chk
 รดน้ำดำหัวขอพรท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ท่านประธานชมรมผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา และท่านผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ในวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments