โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

โพสต์27 มิ.ย. 2558 00:36โดยscience chk
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนโชคชัยสามัคคีจัดกิจกรรม"วันสุนทรภู่" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมราชพฤกษ์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๔.๒๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเกียรติคุณพระสุนทรโวหาร(ภู่) ซึ่งท่านเป็นกวีเอกของไทยและของโลก


Comments