โรงเรียนโชคชัยสามัคคีจัดกิจกรรมวันต้านยาเสพติดสากล

โพสต์27 มิ.ย. 2558 00:58โดยscience chk   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2558 00:59 ]
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมวันต้านยาเสพติดสากล ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภักดีแก้ว เป็นผู้อ่านสารวันต้านยาเสพติดสากล


 
Comments