โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๘

โพสต์30 พ.ค. 2558 01:04โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ กำหนดให้นักเรียน ม.๖ และครูที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดใหม่สระประทุมในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๑๕๕๘
Comments