โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมอบรมนายหมู่ ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๘

โพสต์14 มิ.ย. 2558 00:18โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมอบรมนายหมู่ ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัย และมอบหมายบทบาทการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ให้กับนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ในวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
Comments