โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมอบรมสารวัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์17 มิ.ย. 2562 02:02โดยAdmin Chk
 ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร ๗ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments