โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์19 ก.ค. 2558 01:15โดยscience chk
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนโชคชัยสามัคคี(ศิษย์ปัจจุปัน) ได้จัดงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อกาศึกษา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น.

Comments