โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์19 ก.ค. 2558 02:02โดยscience chk
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนโชคชัยสามัคคี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโชคชัยสามัคคี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ได้จัดงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อกาศึกษา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ในวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี เวลา ๐๗.๐๐-๑๓.๐๐ น.
Comments